Онлайн-курс МСФЗ 9 “ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ”

1,000

Відеолекція
Презентація
Теорія
Практичні завдання
Тести

Мета стандарту і сфера застосування
Визнання та припинення визнання
Класифікація фінансових активів, зобов’язань
Вбудовані похідні інструменти та перекласифікація
Оцінка (первісна, подальша, за амортизованою собівартістю)
Зменшення корисності, перекласифікація фінансових активів, прибутки та збитки Облік хеджування

Опис

Відеолекція
Презентація
Теорія
Практичні завдання
Тести

План

1. Мета стандарту і сфера застосування
2. Визнання та припинення визнання
3. Класифікація фінансових активів, зобов’язань
4. Вбудовані похідні інструменти та перекласифікація
5. Оцінка (первісна, подальша, за амортизованою собівартістю)
6. Зменшення корисності, перекласифікація фінансових активів, прибутки та збитки Облік хеджування