Онлайн-курс МСФЗ 5 “НЕПОТОЧНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ”

100

Відеолекції
Презентація
Теорія
Практичні завдання
Тести

План
1. Мета стандарту і сфера застосування
2. Класифікація, оцінка
3. Подання та розкриття інформації у фінансовій звітності

Опис

Відеолекції
Презентація
Теорія
Практичні завдання
Тести

План
1. Мета стандарту і сфера застосування
2. Класифікація, оцінка
3. Подання та розкриття інформації у фінансовій звітності