Онлайн-курс МСФЗ 14 “ВІДСТРОЧЕНІ РАХУНКИ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ”

1,000

Відеолекції
Презентація
Теорія
Практичні завдання
Тести

План

1.Мета стандарту і сфера застосування
2. Визначення термінів
3. Класифікація залишків за відстроченими рахунками
4. Розкриття у фінансовій звітності

Опис

Відеолекції
Презентація
Теорія
Практичні завдання
Тести

План

1.Мета стандарту і сфера застосування
2. Визначення термінів
3. Класифікація залишків за відстроченими рахунками
4. Розкриття у фінансовій звітності