Онлайн-курс МСБО 40 “ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ”

1,000

Відеолекції
Презентація
Теорія
Практичні завдання
Тести

План
1. Мета стандарту і сфера застосування
2. Визнання, оцінка при визнанні, оцінка після визнання
3. Переведення до інвестиційної нерухомості
4. Вибуття
5. Розкриття у фінансовій звітності

Опис

Відеолекції
Презентація
Теорія
Практичні завдання
Тести

План
1. Мета стандарту і сфера застосування
2. Визнання, оцінка при визнанні, оцінка після визнання
3. Переведення до інвестиційної нерухомості
4. Вибуття
5. Розкриття у фінансовій звітності