Політика конфіденційності

Політика конфіденційності, далі – Політика, діє у відношенні обробки персональних даних, які може отримати  від фізичних осіб (суб’єктів персональних даних) на сайті, що розміщується за адресою www.acca-ifrs.org, на підставі Конституції України та Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. (далі – Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р. (EU General Data Protection Regulation, далі – GDPR).
Ми оброблюємо Ваш персональні дані виключно у випадку, якщо виконана одна із умов, зазначених в статті 6 GDPR, у тому числі, але не виключно:
• Ви дали згоду на обробку Ваших персональних даних;
• Обробка необхідна з метою надання Вам послуг
• Обробку потребує законодавство
У нас серйозне відношення до безпеки персональних даних наших клієнтів, потенційних клієнтів та інших лиць, що до нас звернулись, саме тому прагнемо захищати конфіденційність Ваших персональних даних. Адміністрація забов’язується прийняти всі необхідні міри, щоб перешкодити зловживанню Вашими персональними даними, які стануть нам відомі. Ми будемо обробляти Ваші персональні дані у відповідальності з вимогами Законодавства та виключно при наявності законних обґрунтувань на таку обробку.

1. Терміни та визначення
Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яку ідентифіковано або може бути ідентифіковано (Користувач);
Суб’єкт персональних даних – це фізична особа, до якої відносяться персональні дані та яка за цими персональними даними може бути ідентифікована;
Адміністрація сайту (Адміністрація);
Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як сбір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, відновлення та розповсюдження (передача), знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
Розповсюдження персональних даних – дії по передачі інформації про фізичну особу зі згоди суб’єкта персональних даних;
ействия по передаче сведений о физическом лице с согласия субъекта персональных данных;
Виктористання персональних даних – будь-які дії Адміністрації по обробці цих даних, дії з захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, що здійснюються зі згоди суб’єктів персональних даних та згідно законодавства України;
Знеособлення персональних даних – вилучення інформації, яка дозволяє прямо або опосоредковано ідентифікувати особистість;
Користувач – суб’єкт персональних даних, Замовник, будь-яка дієздатна особа, яка долучилась до Політики у власних інтересах для підвищення своєї кваліфікації, знать або навичок та зареєструвалася на сайті www.acca-ifrs.org за допомогою Інтернету;
Особистий кабінет – розділ сайту www.acca-ifrs.org, доступ до якого Користувачу надається після його реєстрації на сайті www.acca-ifrs.org та введення унікального логіну та паролю. Особистий кабінет включає персональні дані Користувача та призначається для перегляду та керування доступними онлайн-сервісами;
Реєстрація – дії Користувача з заповнення та відправки реєстраційної форми, яка розташована на сайті www.acca-ifrs.org, які, у випадку відсутності у Адміністрації зуперечень, можуть надати доступ до Особового кабінету;
Авторизація – введення Користувачем свого логіну та паролю для входу в свій Особистий кабінет на сайті www.acca-ifrs.org;
Політика – Політика конфіденційності на сайті www.acca-ifrs.org;
Контролер персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає мету та засоби для обробки персональних даних та несе відповідальність за їх обробку. Контролер персональних даних. Контролер персональних даних є «власником персональних даних» у термінології українського законодавства.
Процесор персональних даних – це фізична та юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) оброблює персональні дані для контролера. Процесор перснольних даних є «розпоряджувачем персональних даних» у термінології українського законодавства;

2. Загальні положения
2.1. Політика застосовується відносно всіх Ваших персональних даних, які можуть бути отримані нами під час використання Вами сайти www.acca-ifrs.org. Дійсна Політика розповсюджується на персональні дані, отримані як до, так і після введення в дію даної Політики;
2.2. Мета Політика полягає в інформуванні Вас (Користувача), наданні необхідної інформації, яка дозволяє оцінити, які персональні дані та з якою метою оброблюються нами;
2.3. При використанні сайту www.acca-ifrs.org, Ви, надаючи інформацію Адміністрації про свої персональні дані, у тому числі через третіх осіб, надаєте свою згоду на обробку персональних даних згідно даної Політики;
2.4. У випадку незгоди з умовами дійсної Політики, Ви маєте припинити використовувати сайт www.acca-ifrs.org;
2.5. Згода на обробку персональних даних може бути відізвана суб’єктом персональних даних. У такому випадку Адміністрація має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних при наявності підстав, зазначених в Законодавстві;
2.6. Адміністрація сайту не провіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач та не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Адміністарція сайту виходить з того, що Користувач діє добровільно, сумлінно, обічно, надає достовірні та повні персональні дані та докладає всіх зусиль для підтримки даних в актуальному стані, та не порушає права третіх осіб;
2.7. Надаючи згоду на умови даної Політики, Ви підтверджуєте, що в момент збору персональних даних Ви проінформовані щодо лиць, яким надаються персональні дані, змісті та цілях збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), що персональні дані, які надані на обробку, надані зі згоди власників персональних даних та у межах Законодавства;
2.8. Обрабка Ваших персональних даних здійснюється згідно вимог Закону. Обробка персональних даних лиць, що знаходяться на території ЄС або які є громадянами Євросоюзу регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист персональних даних ЄС-2016/679 (далі GDPR). Також законодавство інших країн може встановлювати додаткові вимоги;
2.9. Дійсна Політика діє у відношенні інформації, яку Адміністрація може отримати про Користувача при використанні ним на сайті www.acca-ifrs.org та рід час виконання Адміністрацією будь-яких угод та домовленностей з Користуваем;
2.10. Дійсна Політика є внутрішнім документом Адміністрації;
2.11. Контролер персональних даних звільняється від відповідальності за наслідки, що пов’язані з обробкою персональних даних, у випадку якщо він не несе відповідальності за події, які стали причиною таких наслідків;
2.12. Ви погоджуєтесь з тим, що Власник персональних даних має право надавати доступ та передавати Ваші персональні дані третім лицям без будь-яких повідомлень, виключно, якщо при цьому не змінюється ціль їх обробки та тільки у випадках, що передбачені даною Політикою конфіденційності та /чи Законодавством України;

3. Склад персональних даних
3.1. Адміністрація для здійснення своєї діяльності та для виконання своїх забов’язань обробляє персональні дані Користувача, що він надав при реєстрації на сайті www.touchofart.com.ua та що зберігаються у особовому кабінеті;
3.2. До персональних даних Користувача відноситься: прізвище, ім’я, по-батькові, адреса електронної пошти, країна проживання, адреса проживання, дата народження, номер мобільного/стаціонарного телефону;
Ми просимо надавати лише ті персональні дані, які необхідні нам для надання обраної Вами послуги, отримання інформаційної розсилки та/або відповіді на Ваш спеціальних запит/претензію. У той же час, якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми також зможемо їх опрацювати з необхідним рівнем захисту;
3.3. Адміністрація має право встановлювати вимогу щодо складу персональних даних, які обов’язково мають бути надані при використанні сайту www.acca-ifrs.org. Якщо певна інформація не відмічена Адміністрацією як обов’язкова, то її надання здійснюється Користувачем за бажанням;
3.4. Користувач знає та погоджується, що є дані, які автоматично передаються Користувачем при використанні сайту www.acca-ifrs.org: IP-адреса, інформація про браузер та вид операційної системи пристрою, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, дата та час доступу на сайт www.acca-ifrs.org;

4. Підґрунтя та мета обробки персональних даних
4.1. Підґрунтям для обробки персональних даних є:
1) згода суб’єкта персональних данихх на обробку його персональних даних Адміністрацією;
2) укладення та виконання договору, однією з сторін якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних, або для виконання заходів, що передують укладенню договору за вимогою суб’єкта персональних даних;
3) необхыднысть виконання Адміністрацією вимог передбачених Законодавством;
4.2. Мета обробки персональних даних:
⦁ здійснення Адміністрацією функцій згідно Законодавства України та GDPR;
⦁ збір, береження та обробка персональних даних, що були отримані на сайті в рамках Закону та GDPR;
⦁ для відправки Користувачу комерційних (маркетингових) повідомлень з інформацією щодо послуг, актуальних акціях, новинах та спеціальних пропозицій, що стосуються послуг, які надає Адміністрація;
⦁ ідентифікація суб’єкта персональних даних при використанні сайта www.touchofart.com.ua;
⦁ зв’язок з суб’єктом персональних даних у випадку необхідності, у тому числі відправка повідомлень з пропозиціями, інформаційних матеріалів, інформації та запитів, реклами, а таккож обробка запитів від суб’єкту персональних даних;
⦁ покращення якості роботи сайту www.touchofart.com.ua, зручності його використання, розробка нових функціональних можливостей та покращення якості обслуговування;
⦁ підвищення навичок та кваліфіації Користувача;
⦁ проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;
⦁ виконання Адміністрацією договорних та інших умов перед Користувачем в угодах, що були укладені між Адміністрацією та Користувачем або третіми особами в інтересах Користувача;

5. Основні принципи обробки персональних даних
5.1. Обробка персональних даних Адміністрацією здійснюється на основі наступних принципів:
5.1.1. Законність мети та методів обробки персональних даних;
5.1.2. Сумлінності Адміністрації, як власника персональних даних, та підпорядкуванні вимогам законодавства України відносно обробки персональних даних;
5.1.3. Досягнення конкретних, заздалегідь визначених цілей персональних даних;
5.1.4. Відповідність цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним та оголошеним при зборі персональних даних;
5.1.5. Відповідність переліку та об’єму персональних даних, а також способів обробки персональних даних, оголошеним цілям обробки;
5.1.6. Достовірність персональних даних, їх достатність для цілей обробки, недопустимості обробки персональних даних, що є надлишковими по відношенню до цілей обробки персональних даних;
5.1.7. Забезпечення при обробція персональних даних точності персональних даних, їх достатності, а в необхідних випадках й актуальності по відношенню до цілей обробки персональних даних;
5.1.8. Недопустимість об’єднання баз даних з персональними даними, обробка яких здійснюється з цілями несумісними між собою;
5.1.9. Зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб’єкта персональних даних не довше, ніж того потребують цілі їх обробки;
5.1.10. Персональні дані мають буди знищені або знеособлені у момент досягення цілей обробки або у випадку втрати необхідності досягнення цих цілей, якщо інше не передбачено Законодавством України та GDPR;
5.1.11. Також потрібно враховувати періоди, для яких Адміністрації, можливо, буде потрібно зберегти персональні дані для виконання юридичних забов’язань перед Користувачем або контролюючими органами;
5.1.12. Ми зможемо протягом часу мінімізувати Ваші персональні дані, які використовує Адміністрація, або зробити їх анонімними, для того, щоб вони не були пов’язані з Вами особисто. У такому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію зі статистичною або іншою метою без подальшого повідомлення Вас, оскільки така інформація перестає бути персональними даними;
5.2. Обробка персональних даних здійснюється Адміністраціює в статистичних або інших дослідницьких цілях при умові знеособлення персональних даних;
5.3. Адміністрація не здійснює обробку персональних даних, що стосується расового чи етнічного походження, політичних, релігійних переконань або переконань щодо світогляду, членства у політичних партіях та професійних спільнотах, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних та генетичних даних;
5.4. Обробка персональних даних здійснюється з дотримання умов, визначених Законодавством України та GDPR;

6. Строки обробки персональних даних
6.1. Строки обробки персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки, але не довше ніж це визначено Законодавством;
6.2. Персональні дані, строк обробки (зберігання) яких закінчився, мають бути знищені або знеособлені, якщо інше не передбачено Законодавством. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб’єкта персональних даних, не довше ніж того потребують цілі обробки персональних даних, якщо строк зберігання персональних даних не визначений Законодавством. Персональні дані мають бути знищені або знеособлені при досягненні цілей обробки або у випадку втрати необхідності досягнення цих цілей, якщо інше не передбачено Законодавством. Адміністрація також має враховувати періоди, на які, можливо, буде потрібно зберегти персональні дані для виконання юридичних забов’язань перед Користувачем аобо контролюючими органами (згідно Регламенту ЄС 261/2004;
6.3. Адміністрація з плином часу мінімізувати персональні дані Користувача, які вона використвує, або зробити їх анонімними, щоб вони більше не могли бути пов’язано з вами особисто. У такому випадку Адміністрація зможе використовувати цю інформацію без подальшого інформування Користувача;

7. Круг осіб, що допускаються до обробки персональних даних зі сторони Адміністрації
7.1. Для досягнення цілей даної Політики до обробки персональних даних допускаються лише ті співробітники, які мають повноваження згідно свої посадових забов’язань. Жоступ інших співробітників можливий лише у передбачених Законодавством випадках. Адміністарція гарантує від своїх співробітників дотримання конфіденційності та забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці;
7.2. Адміністрація має право передати персональні дані третім особам в наступних випадках:
– суб’єкт персональних даних письменно надав письмову згоду на такі дії;
– передача передбачена українським або іншим Законодавством у рамках встановленої Законодавством процедури. При цьому доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе забов’язання щодо виконання вимог Законодавства або не може їх забезпечити;
7.3. Адміністрація може доручити обробку персональних даних третій особі зі згоди суб’єкт персональних даних, якщо інше не передбачено Законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності та нерозголошення персональних даних;
7.4. Представники органів державної влади (у тому числі контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів) отримують доступ до персональних даних, що обролюються Адміністраціює, в об’ємі та порядку, які визначено Законодавством України.

8. Реалізація захисту персональних даних
8.1. Діяльність Адміністрації по обробці персональних даних в інформаційних системах пов’язана з захистом Адміністрацією конфіденційності отриманої інформації, якщо це не протирічить Законодавству.
8.2. Система захисту персональних даних включає організаційні та (або) технічні заходи, що визначені з урахуванням актуальних загроз безпеки персональних даних та інформаційних технологій, що використаються в інформаційних системах. Адміністрація здійснює оновлення таких заходів з виникненням нових технологій у випадку необхідності.
8.3. Обмін персональними даними при їх обробці в інформаційних системах здійснюється по каналам зв’язку, що є захищеним технічними засобами захисту інформації.
8.4. Відносно персональної інформації зберігається конфіденційність, за виключенням випадків, коли технологія сайту або налаштування програмного забезпечення, що використовує Користувач, передбачають відкритий обмін інформацією з іншими користувачами онлайн-сервісу або з будь-якими користувачами мережі Інтернет.
8.5. Адміністрація реалізує наступні вимоги Законодавства України у сфері персональних даних:
⦁ вимоги конфіденційності персональних даних;
⦁ вимоги щодо забезпечення реалізації суб’єктом персональних даних своїх прав;
⦁ вимоги про забезпечення точності персональних даних, а в необхідних випадках й актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних (з прийняттям (забезпеченням прийняття) заходів по видаленню та уточненню неповних та неточних даних);
⦁ вимоги до захисту персональних даних від неправомірного та випадкового доступу до них, знищення, спотворення, блокування, копіювання, розповсюдження персональних даних, а також неправомірні дії по відношенню персональних даних;
⦁ інші вимоги Закону;
8.6. У відповідності з Законом Адміністрація самостійно визначає склад та перелік заходів, що необхідні для забезпечення виконання забов’язань, що передбачені Законодавством у сфері персональних даних від неавторизованої або незаконної обробки та ненавмисною втрати, знищення або пошкодження;
8.7. Адміністрація дотримується принципу мінімізації персональних даних. Ми оброблюємо тільки ту інформацію про Користувача, яка нам необхідна, або інформацію, яку Користувач надав за власною згодою та яка перевищує межі необхідної обробки;
8.8. Cookies та інші технології відстеження;
Cookies – це невеличкі текстові файли, які зберігають сайти на компьютері або на мобільних пристоях у момент, коли Ви розпочинаєте їх використовувати. Таким чином, сайт на певний час буде пам’ятати Ваші переваги та дії, які Ви виконали, у тому числі для того. Щоб Вам не потрібно було повторно вводити ці дані. Наші файли cookies самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують лише компьютер та мобільний пристрій, яким Ви користуєтесь.
Cookies та інші технології відстеження можуть використовуватися різними способами, наприклад, з метою експлуатації сайту, аналізу відвідувань або в рекламних цілях. Cookies та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг.
Повідомляємо Вам, що Ви можете у налаштуваннях деяких інтрнет-браузерів налаштувати заборону cookies та інших технологій відстеження. При цьому Ви повинні рзуміти, що якщо Ви відключите cookies функциональність сайту www.acca-ifrs.org може бути обмежена та Ви не зможете використовувати всі його переваги, а також можлива некоректна робота деяких сторінок.

9. Права суб’єкта персональних даних
9.1. Права суб’єктів персональних даних згідно Законодавства України:
9.1.1. Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, цілі обробки, місцезнаходження розпоряджувача персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим особам, окрім випадків, встановлених Законодавством.
9.1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, враховуючи інформацію про третіх лиць, яким передаються його персональні дані;
9.1.3. Отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів від дати надходження письмового запиту, окрім випадків передбачених Законодавством України, відповідь про те, чи оброблюються його персональні дані, та які саме.
9.1.5. Надати мотивовану вимогу до Адміністрації про заперечення щодо обробки своїх персональних даних;
9.1.6. Надати мотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо дані оброблюються незаконно або є недостовірними;
9.1.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки у випадку випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховування, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або які паплюжать честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
9.1.8. Застосовувати засоби правового захисту у випадках порушення Законодавства про захист персональних даних;
9.1.10. Відізвати згоду на обробку персональних даних;
9.1.11. Адміністрація може доручити обробку персональних даних третій особі зі згоди суб’єкта персональних даних, якщо інше не передбачено Законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності та нерозголошення персональних даних.
9.1.12. Представники органів державної влади (у тому числі контролюючі, наглядові, правоохоронні та інші) отримують доступ до персональних даних, що оброблюються у Адміністрації, в об’ємі та порядку, що визначено Законодавством України.
9.2. Інші права суб’єктів персональних даних згідно GDPR:
Окрім українського Законодавства щодо захисту персональних даних, Адміністрація уважно відноситься до забезпечення прав Користувача, що встановлені GDPR.
9.2.1. Право на інформацію:
Ми готові надати суб’єктам персональних даних інформацію про те, які з їх персональних даних ми оброблюємо. Якщо у Користувача буде бажання дізнатися, які саме його персональні дані ми оброблюємо, то він може зробити запит на цю інформацію, у тому числі й методом звернення до Адміністрації. Перелік даних, які можуть бути надані, можна знайти у статтях 13 та 14 GDPR. При цьому, Ви маєте повідомити нам свої конкретні вимоги, щоб ми могли на законному підґрунті роздивитись Ваш запит та надати відповідь.
Зверніть увагу, що у випадку, коли ми не зможемо задовільнити Вас шляхом обміну електронними повідомленнями або під час телефонної розмови, або у випадку сумнівів щодо Вашої особистості, ми можемо попросити Вас надати документ, що підтверджує особистість, у тому числі явки за адресою місцезнаходження Адміністарції. Тільки таким чином ми зможемо запобігти розголосу Ваши персональних даних особі, яка може видавати себе за Вас.
Ми оброблюємо запити в найкоротші строки, але в то же час просимо пам’ятати, що надання повної та законної відповіді відносно персональних даних – це складний процес, який може тривати до місяця.
Мы обработаем запросы в кратчайшие сроки, но в то же время просим помнить, что предоставление полного и законного ответа относительно персональных данных – это сложный процесс, который может длиться до месяца.
9.2.2. Право на виправлення даних в Вас.
Якщо Ви помітили, що деякі персональні дані, які ми оброблюємо про Вас, є недостовірними або застарілими, будь-ласка, просимо Вас повідомити нас щодо цього. В такому випадку ми можемо просити Вас надати документ, що підтверджує Вашу особистість, у тому числі шляхом особистої явки за адресою місцезнаходження Адміністрації.
Якщо Ви бажаєте виправити персональні дані, які ми оброблюємо, Ви можете провести корегування самостійно. Для уього потрібно зайти в особистий кабінет або зв’язатись за Адміністрацією.
В деяких випадках ми не зможемо змінити Ваші персональні дані. Зокрема, наприклад, коли Ваші персональні дані вже були використані у процесі виконання договору та /або якщо вони є у податковому документі, який був оформлений згідно Податкового Законодавства.
9.2.3. Відгук згоди на обробку персональних даних та право на забуття.
У випадку, коли Адміністрація оброблює Ваші персональні дані на підставі згоди на обробку персональних даних (зокрема, з метою здійснення маркетингових, рекламних розсилок), подальшу обробку можна припинити у будь-який час. Достатньо про це відізвати свою згоду на обробку персональних даних.
Ви можете використати право на забуття. У випадках, передбачених у ст.17 GDPR, Адміністрація знищить Ваші персональні дані, які оброблює, за виключенням персональних даних, які ми забов’язані зберігати згідно вимог Законодавства.
Також, з метою безпеки, Адміністрація може попросити Вас надати документ, що підтверджує особу, у тому числі, безпосередньо за адресою місцезнаходження Адміністрації.

10. Зміна політики конфіденційності
10.1. Дана Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувачів, у тому числі, якщо це вимагає Законодавство. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Тому ми просимо Вас відвідувати особистий кабінет сайту www.acca-ifrs.org, щоб переконатися у тому, що Ви володієте актуальною інформацією.

11. До кого Ви можете звертатись щодо захисту Ваших персональних даних
11.1. Якщо у Вас виникнуть питання, зауваження, скарги або побажання щодо захисту обробки персональних даних, Ви можете звертатись Київ, вул. Гусовського, 11/11
Телефон: (044) 291 30 14
Координатор проектів:
+38(097) 484 04 88
+38(098) 554 19 78
E-mail: ifrsacademy@ukr.net
Обов’язково зазначайте у всій кореспонденції ПІБ, адресу проживання, електронну адресу, а також детальні питання, зауваження, скарги або вимоги.